Ταξιδιωτικός Βοηθός

null

Το σημείο «Β» είναι η τοποθεσία όπου βρίσκονται τα studio μας.
Σύρετε το σημείο «Α» (δείκτη) σε οποιοδήποτε σημείο θέλετε πάνω στο χάρτη. Αυτό θα σας δώσει την απόσταση, τις κατευθύνσεις και τον προορισμό (στο κάτω τμήμα των οδηγιών).

Να έχετε ένα καλό ταξίδι.